Το εργαλείο καθαρισμού μπουλονιών καθαρίζει 10 μπουλόνια σε λιγότερο από 3 λεπτά.
Χρησιμοποιείται με αερόκλειδο.