Διαγνωστικό εγκεφάλου SOCIO X3

1.060,00 

Μονάδα Tablet για ολοκληρωμένες
διαγνωστικές συσκευές
•Διαγνωστική μονάδα πολλών
brand για PC
• TIS: με τη λειτουργία EasyDiag
• Επιλογή οχήματος με την
αναγνώριση του διαγνωστικού
συνδετήρα και του καλωδίου που
απαιτείται.
• Διάγνωση ECU με παραμέτρους,
καταστάσεις, ανάγνωση / διαγραφή
σφαλμάτων, ενεργοποιήσεις,
προγραμματισμό, τεχνικές
προδιαγραφές, αναφορές εργασιών
και εξοικονόμηση αποτελεσμάτων
δοκιμών
• Οδική δοκιμή με γραφήματα
παραμέτρων
• Λειτουργίες και δεδομένα
Pokayoke (αερόσακος, σέρβις,
κωδικός DTC και σάρωση τεχνικών
δεδομένων)
• Σύνδεση θύρας Bluetooth ή USB
με υπολογιστή
Κωδικός : X3


* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ



Περιγραφή

Μονάδα Tablet για ολοκληρωμένες
διαγνωστικές συσκευές
•Διαγνωστική μονάδα πολλών
brand για PC
• TIS: με τη λειτουργία EasyDiag
• Επιλογή οχήματος με την
αναγνώριση του διαγνωστικού
συνδετήρα και του καλωδίου που
απαιτείται.
• Διάγνωση ECU με παραμέτρους,
καταστάσεις, ανάγνωση / διαγραφή
σφαλμάτων, ενεργοποιήσεις,
προγραμματισμό, τεχνικές
προδιαγραφές, αναφορές εργασιών
και εξοικονόμηση αποτελεσμάτων
δοκιμών
• Οδική δοκιμή με γραφήματα
παραμέτρων
• Λειτουργίες και δεδομένα
Pokayoke (αερόσακος, σέρβις,
κωδικός DTC και σάρωση τεχνικών
δεδομένων)
• Σύνδεση θύρας Bluetooth ή USB
με υπολογιστή
Κωδικός : X3

Επιπλέον πληροφορίες

Κωδικός