Διαγνωστικό εγκεφάλου SOCIO X5

2.260,00 

Μονάδα Tablet για ολοκληρωμένες
διαγνωστικές συσκευές
• Βασισμένο σε τεχνολογίες Linux,
Intel, Nokia και SQL
• Διαγράμματα καλωδίωσης και
τεχνική βάση δεδομένων
• Αυτόματη αναζήτηση ECU
• Αναζήτηση μονάδας ελέγχου από
τον κωδικό μηχανής
• Λειτουργίες POKAYOKE
• Συνδυασμένη δοκιμή
• Οδική δοκιμή
• Εγγραφή “πτήσης”
• Εξέλιξη λειτουργίας σάρωσης
σφάλματος: Αυτόματη αναζήτηση

σφαλμάτων στα οχήματα
Κωδικός : X5


* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑΠεριγραφή

Μονάδα Tablet για ολοκληρωμένες
διαγνωστικές συσκευές
• Βασισμένο σε τεχνολογίες Linux,
Intel, Nokia και SQL
• Διαγράμματα καλωδίωσης και
τεχνική βάση δεδομένων
• Αυτόματη αναζήτηση ECU
• Αναζήτηση μονάδας ελέγχου από
τον κωδικό μηχανής
• Λειτουργίες POKAYOKE
• Συνδυασμένη δοκιμή
• Οδική δοκιμή
• Εγγραφή “πτήσης”
• Εξέλιξη λειτουργίας σάρωσης
σφάλματος: Αυτόματη αναζήτηση

σφαλμάτων στα οχήματα
Κωδικός : X5

Επιπλέον πληροφορίες

Κωδικός