Σκληρή θήκη για συλλογή εργαλείων

504,00 

Συλλογή με : κολαούζα χειρός, χοντρό βήμα M3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
– 12 – 14 – 16 – 18 – 20 + κολαούζα χειρός, λεπτό βήμα M6x0,75 – M8x1 –
M10x1,25-M12x1,5 – M14x1,5-M16x1,5 – M18x1,5 + φιλιέρες στρόγυλες,
χοντρό βήμα M3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 + φιλιέρες στρόγυλες, χοντρό βήμα
M10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20
Κωδικός : T270


* Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑΠεριγραφή

Συλλογή με : κολαούζα χειρός, χοντρό βήμα M3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10
– 12 – 14 – 16 – 18 – 20 + κολαούζα χειρός, λεπτό βήμα M6x0,75 – M8x1 –
M10x1,25-M12x1,5 – M14x1,5-M16x1,5 – M18x1,5 + φιλιέρες στρόγυλες,
χοντρό βήμα M3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 + φιλιέρες στρόγυλες, χοντρό βήμα
M10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20
Κωδικός : T270

Επιπλέον πληροφορίες

Κωδικός