Η MARUNI Industry – Japan  έχει εξελιχθεί σε μια παραδοσιακή εταιρία στο χώρο της επισκευής των ελαστικών κατά τη διάρκεια της ιστορίας της με τον συνεπή προσανατολισμό της προς τον πελάτη και την προσέγγισή του στις πολιτιστικές ανταλλαγές. Όπως πάντα, η ποιότητα και το όφελος για τον πελάτη είναι πρωταρχικής σημασίας . Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των πελατών της μας ωθούν να επεκτείνουμε και να βελτιώνουμε συνεχώς το χαρτοφυλάκιό μας με συνεπή τρόπο.

 

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Ένα άλλο μυστικό της επιτυχίας της MARUNI  είναι η παγκόσμια αλληλεπίδραση μεταξύ προϊόντων υψηλής αξίας, επαγγελματικών υπηρεσιών και έμπειρων και υψηλής ειδίκευσης εργαζομένων. Το παγκόσμιο δίκτυο MARUNI μας επιτρέπει να μεταφέρουμε την τεχνογνωσία μας και έτσι να μαθαίνουμε το ένα το άλλο καθημερινά. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζουμε την αξιοπιστία και συμβάλλουμε στην επιτυχία των πελατών μας.

 

ΟΡΑΜΑ
Ο στόχος της MARUNI είναι να γίνει ένας από τους κορυφαίους παρόχους των αντίστοιχων επιχειρηματικών τμημάτων σε όλο τον κόσμο. Για την κερδοφόρα ανάπτυξή της, η εταιρεία βασίζεται στα προϊόντα υψηλής αξίας της και στις προσανατολισμένες προς τον πελάτη υπηρεσίες.

Η στενή δικτύωση της παγκόσμιας τεχνογνωσίας, αφενός, καθώς και η εδραίωση της τοπικής παρουσίας, αφετέρου, εξασφαλίζει τόσο την ποιότητα όσο και την εγγύτητα με τον πελάτη. Ένα ισχυρό ομαδικό πνεύμα και μια σαφής αποστολή αποτελούν μια σταθερή βάση για αυτό.

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ
H MARUNI επικεντρώνεται σε δραστηριότητες που είναι αυστηρά προσανατολισμένες στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των πελατών.

 

Ποιότητα και αξιοπιστία: Είμαστε ενθουσιασμένοι με αυτό που κάνουμε και θέλουμε να βελτιώνουμε συνεχώς τον εαυτό μας και την τεχνογνωσία μας.

 

Προσανατολισμός στον πελάτη: ακούμε τους πελάτες μας προσεκτικά και ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες τους.

 

Ευελιξία: αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις με ανοιχτό τρόπο, διότι μόνο με την απόκτηση νέων προοπτικών μπορούμε να προσφέρουμε καινοτόμες λύσεις.

 

Διαφάνεια: δείχνουμε τι κάνουμε και τι υποστηρίζουμε, διότι η διαφάνεια οδηγεί στον αμοιβαίο σεβασμό, στη βάση μιας σταθερής εταιρικής σχέσης.

 

Βελτιστοποίηση: συνεχώς επανελέγουμε τις διαδικασίες, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας και τις ευθυγραμμίζουμε με ακρίβεια στις τρέχουσες ανάγκες των πελατών.

 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ !
Η κατάλληλη προστασία μειώνει ή εξαλείφει σημαντικά την κόπωση των μεμονωμένων εξαρτημάτων. Ο χρόνος ζωής των τμημάτων των εγκαταστάσεων επεκτείνεται σημαντικά και η αντικατάσταση μπορεί συχνά να αποφευχθεί εντελώς. Οι επικαλύψεις από καουτσούκ βοηθούν στην προστασία των δεξαμενών. Τα ελαστικά επισώτρων παρέχουν ελαστικά με μια δεύτερη διάρκεια ζωής.