Λειτουργίες συστημάτων ADAS και η επίδρασή τους στην ασφάλεια

Η τεχνολογία συμβάλλει στην αποφυγή ανθρώπινων σφαλμάτων και στην πρόληψη ατυχημάτων

Αρκετά ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια ανά τον κόσμο διερευνούν την επίδραση του συστήματος ADAS στη συχνότητα και σοβαρότητα των συγκρούσεων χρησιμοποιώντας αστυνομικές αναφορές και αναφορές ασφαλιστικών απαιτήσεων, και όλα τα στοιχεία δείχνουν παρόμοια αποτελέσματα. Η πιο πρόσφατη και ολοκληρωμένη μελέτη παρουσιάζει τα ακόλουθα ευρήματα με βάση ορισμένους από τους κύριους τύπους συστημάτων ADAS, καθένας από τους οποίους αντιπροσωπεύει πολλαπλές λειτουργίες:

1. Αποτροπή εμπρόσθιας σύγκρουσης

✅ Προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης

✅ Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης

✅ Υποβοήθηση φρεναρίσματος

2. Υποβοήθηση διατήρησης πορείας στα όρια της λωρίδας

✅ Προειδοποίηση παρέκκλισης από τη λωρίδα

✅ Υποβοήθηση διατήρησης πορείας στα όρια της λωρίδας

✅ Υποβοήθηση διατήρησης πορείας στο κέντρο της λωρίδας

3. Ανίχνευση τυφλών σημείων

✅ Προειδοποίηση τυφλού σημείου

✅ Παρέμβαση τυφλού σημείου

✅ Υποβοήθηση αλλαγής και συγχώνευσης λωρίδας

4. Αποφυγή σύγκρουσης με οπισθοπορεία

✅ Αυτόματο φρενάρισμα κατά την οπισθοπορεία

✅ Προειδοποίηση οπισθοπορείας

✅ Ανίχνευση πίσω κυκλοφορίας

Επίδραση τεχνολογιών ADAS στην ασφάλεια

Στο παρακάτω link θα βρείτε ένα ενημερωτικό γράφημα το οποίο παρουσιάζει τα ποσοστά συγκρούσεων που προκύπτουν από τις αναφορές της αστυνομίας και τις ασφαλιστικές απαιτήσεις για οχήματα με διάφορες τεχνολογίες ADAS σε σύγκριση με οχήματα που στερούνται τέτοιου είδους χαρακτηριστικά ασφαλείας.